Wprowadzenie

Wizont musi zbierać i wykorzystywać pewne informacje o osobach.

Firma ta maj relacje z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi osobami.

Jest to standard ochrony danych firmy.

 

Dlaczego te zasady istnieją

Ta polityka ochrony danych gwarantuje:

– Przestrzeganie przepisów o ochronie danych i postępując zgodnie z dobrymi praktykami

– Chroni prawa pracowników, klientów i partnerów

– Jest otwarty i przechowuje indywidualne dane

– Chroni przed ryzykiem naruszenia

 

Prawo dotyczące ochrony danych

Ochrona danych opisuje, w jaki sposób organizacje, w tym Wizont, muszą gromadzić, zarządzać i przechowywać dane osobowe.

Ustawa o ochronie danych opiera się na ośmiu ważnych zasadach. Mówią, że dane osobowe muszą:

  1. Przetwarzać uczciwie i legalnie
  2. Deklarować wyłącznie w celach szczególnych i prawnych
  3. Być odpowiednie, stosowne i nie nadmierne
  4. Być dokładne i zaktualizowane
  5. Nie przechowywać dłużej niż to konieczne
  6. Przetwarzać zgodnie z prawam
  7. Być chroniony w odpowiedni sposób
  8. Nie przetwarzać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym